The Waterfront Ideas | Tidligere arrangementer | The Waterfront Ideas | Deloitte | Munchmuseet
 

Tidligere arrangementer

Gøy som gründer?

10. august 2017 | 15:00 | Øyafestivalen

Gründertilværelsen er ønsket av mange, men det er ikke alltid det innfrir forventingene. Halvparten av norske studenter født etter 1996 (generasjon Z) ønsker å være gründer, men vet de hva de går til? De fleste går inn i dette med innsikt om at det må hardt arbeid til og at de kanskje ikke lykkes. De færreste går ut av det med alle illusjoner knust.

Forberedelser til det postfaktuelle samfunn

26. april 2017 | 15:00 | Deloittehuset

Hvis rasjonalitet og vitenskap er fundamentet for hele vår moderne sivilisasjon, hvorfor er ikke flere med i kampen for å forsvare det? Mediene, politikere, og også enkeltindivider formidler løgn, halvsannheter, fordreininger av virkeligheten bevisst og ubevisst. Det påhviler oss alle et ansvar å drive egen kritisk tenkning slik at vi best kan imøtegå påstander som ikke har rot i fakta, sannhet eller forskning.

Emojis – globalisering eller degenerering av språket?

8. februar 2017 | 15:00 | Munchmuseet

Emoji-språket hjelper oss å uttrykke noe ord alene ikke kan si. Men blir språket vårt rikere eller fattigere med emojis? Mister vi noe på veien? Og er emoji-språket en forsmak på verdens første globale språk?

Unge ønskelister for Oslo

9. november 2016 | 17:00 | Deloittehuset

Det er ikke lenge til jul og det er lov med ønskelister. Etter bilfritt Oslo, hva ønsker vi oss for byen vår da? De som er under 30 skal forme byen videre men er sjeldent med i planleggingen av byen. Vi har invitert fire sterke unge stemmer til å komme med sine ønsker for Oslo. Hva vil de unge med integrering, klima, samferdsel, sosial boligpolitikk, uteliv og uterommmet i Oslo? De som skal bryne seg på ønskelistene er byråd Geir Lippestad og Oslos überurbanist Erling Fossen.

Min kollega; den kognitive roboten

7. september 2016 | 15:00 | Munchmuseet

En jobbhverdag preget av kunstig intelligens, kognitive maskiner og robotisering maner både til dyp angst og sterkt engasjement. Listen over utrydningstruede yrker vokser, det samme gjør fremskrittene som kognitiv data leverer til menneskeheten.

Med kroppen som åsted

11. august 2016 | 15:00 | Øyafestivalen

Åpenheten rundt mental helse har endret synet på psykiske lidelser fra å være et brennmerke til å bli et «adelsmerke», et bevis på at du har levd – og strevd.

De nasjonale strateger - Hvor ble de av

20. april 2016 | 15:30 | Deloittehuset

De nasjonale strategene – enten de het Eyde (Hydro), Throne Holst (Freia), Hauge (Statoil), Brundtland eller Willoch - opptrådte med ideer og visjoner og evnet å omforme dem til realiteter. Er det kun uttrykk for nostalgi å etterspørre slike samfunnsbyggere i dag?

Etterlysning: Et demokrati som kan løse vår tids utfordringer

10. februar 2016 | 15:30 | Munchmuseet

Demokrati er den verste styringsformen som finnes, bortsett fra alle de andre som er blitt prøvd opp gjennom tidene, sa Churchill. Men hvis demokratiet mangler verktøy til å løse de virkelige store utfordringene, hva er da alternativet?

Rik og ufordragelig?

12. november 2015 | 15:00 | Deloittehuset

Ny forsking påpeker noen ubehagelige funn for verdens rikeste nasjon. Rikdom har konsekvenser for oppførsel og dannelse.

Ungdomsopprøret som forsvant?

13. august 2015 | 15:00 | Munchmuseet

Generasjonene før oss har vært preget av ungdomsopprør. 68’erne, pønkerne og miljøaktivistene preget alle samfunnsbildet med sin protest og bidro til å flytte grenser. Hvor er vår generasjons opprør? Det kan virke som om milleniumerne er så fanget i komplekse og sammensatte problemstillinger at de ikke har tid eller ork til å brøle på barrikadene.

Den nye arbeidshverdagen

21. mai 2015 | 15:00 | Deloittehuset

Arbeidslivet er i dramatisk endring.
Før var fast ansettelse det eneste som gjaldt, nå går vi i retning av det enkelte har kalt et «freelancersamfunn». I fremtiden vil virksomheter drives med en blanding av fast ansatte, freelancere og innkjøpte tjenester. Hva betyr denne utviklingen for arbeidslivet?

De tause toppsjefene

26. februar 2015 | 15:00 | Munchmuseet

Hvor er topplederne i samfunnsdebatten?
Det kan være risikabelt å ytre synspunkter på et samfunnsproblem offentlig. Er ikke utviklingen av samfunnet for viktig til at vi kan overlate det til det politiske miljøet alene?
Meld deg på vårt nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Vil du være en av de første som mottar invitasjon når vi er klar med et nytt arrangement? Meld deg på vårt nyhetsbrev og få både invitasjoner og informasjon om kommende debattmøter!

You have Successfully Subscribed!

Pin It on Pinterest

Share This