The Waterfront Ideas | Om oss | The Waterfront Ideas | Deloitte | Munchmuseet
 

Foto: Stian Schioldborg / Magenta Studios

Hvor ofte har du sett en debatt i Norge, og tenkt at «der lærte jeg lite nytt, det var bare velkjente aktører som slo hverandre i hodet med de samme gamle argumentene en gang til»?

Samfunnsdebattene blir dominert av politiske interesser, eller av særinteressegrupper med sterk argumentasjon. Kulturlivet eller næringslivet trekker seg ofte ut av debatten, eller ønsker ikke av ulike grunner å delta. Vi ser også relativt sjelden den helt kontroversielle stemmen, eller den banebrytende nye – kanskje farlige – tanken. Mange debatter følger vante og trygge spor med velkjente stemmer som aktører.

The Waterfront Ideas er en ikke-kommersiell debattarena, med enkeltarrangementer som avholdes hos Munchmuseet eller i Deloittehuset i Oslo. Arrangementene er åpne for alle som ønsker å delta, nærmere informasjon er tilgjengelig under det enkelte arrangement.

Edvard Munchs kunst er Norges viktigste bidrag til verdens kunsthistorie. Som forvalter av majoriteten av Munchs arbeider, har Munchmuseet et unikt utgangspunkt som kunst- og kulturformidler i nasjonal og internasjonal sammenheng. Munchmuseet inkluderer også Stenersen-samlingen. Museets oppgave er å forvalte samlingene gjennom bevaring, forskning og formidling. Munchmuseet er en egen etat i Oslo kommune.

Mer informasjon: www.munchmuseet.no

Kontaktperson: Gitte Skilbred, gitte.skilbred@munchmuseet.no

Deloitte er verdens største leverandør av profesjonelle tjenester, med omtrent 244.000 ansatte innen revisjon, rådgivning og forretningsadvokatvirksomhet. 1300 av disse arbeider i Norge, ved 21 kontorer i hele landet.

Vårt viktigste samfunnsbidrag gir vi i vårt daglige arbeid. Gjennom å levere revisjon og rådgivning til ca. 15 000 kunder hvert år, bidrar vi til at disse virksomhetene får informasjon og innspill som setter dem i stand til å ta rette valg. Samtidig er Deloittes navn på en revisjonsberetning, en rådgivningsrapport eller en advokatuttalelse en garanti for at mottakerne – enten det er markedet, eierne, det offentlige eller samfunnet – kan ha tillit til innholdet.

Deloitte er opptatt av at næringslivet skal ta og utøve ansvar når det gjelder å bidra til å utvikle samfunnet i riktig retning og skape gode løsninger for miljøet. Vi ønsker å arbeide på innovative og nye måter med myndigheter, organisasjoner og samfunnet, for å skape arenaer der denne debatten føres videre. Samarbeidet med Munchmuseet om The Waterfront Ideas er et slikt tiltak.

Mer informasjon: www.deloitte.no

Kontaktperson: Elisabeth Evjen, eevjen@deloitte.no

[fc id='1'][/fc]

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Vil du være en av de første som mottar invitasjon når vi er klar med et nytt arrangement? Meld deg på vårt nyhetsbrev og få både invitasjoner og informasjon om kommende debattmøter!

You have Successfully Subscribed!

Pin It on Pinterest

Share This